Το Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σας ευχαριστεί για τη συμμετοχή σας στην έρευνα για τη μελέτη του επιπέδου της ενσυναίσθησης, της ικανότητας και των δεξιοτήτων ενεργητικής ακρόασης και της αποτελεσματικότητας στο διδακτικό έργο, κατά το έτος 2015-2016. Τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί θα χρησιμοποιηθούν για ενημέρωση των φορέων και των εμπλεκομένων στην εκπαίδευση, καθώς και για το σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων και προγραμμάτων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ψυχική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών.

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφόρηση ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με τoν υπεύθυνο της έρευνας, Β. Κούτρα, στην ηλ. διεύθυνση vkoutras@cc.uoi.gr.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την ανταπόκριση σας.

Για την ερευνητική ομάδα

Β. Κούτρας, Καθηγητής Αγωγής Υγείας Π.Τ.Ν. Παν/μίου Ιωαννίνων